Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Rapport från INF-kongressen 2012

INF-kongressen i Kroatien 2012

INF-kongressen är INF:s motsvarighet till våra Riksmöten. INF-kongress hålls vart-annat år med deltagande från medlemsländernas naturistförbund.

Kongressen var förlagd till 13 – 16 september.

I år deltog 21 länder med var sin delegat plus INF:s Centralkommitté (styrelse). Totala antalet deltagande var nästan 70 personer. Utöver mitt deltagande som delegat, deltog även Rolf Lundström som observatör. Han betalade själv för resa och uppehälle.

I år deltog både DNU (Danmark) och NNF (Norge) för första gång på många år. DN (Danmark) deltog som observatörer.

Koversada som är en mycket stor kommersiell camping var värd för kongressen. Att kalla platsen för naturistcamping är ganska fel eftersom man var tvungen att ha kläder på sig vid måltider och i affären. Gäster på campingen umgicks inte med varandra.

Att ta sig dit gjordes enklast och billigast med Ryanair till Rijeka – inget flyg till Pula numera. Logi hade ordnats i så kallade ”Appartments” eller ”Villas”. Den ”Villa” som jag bebodde var den billigare sorten. Resan bekostas till stor del av INF.

Själva kongressen började på torsdag eftermiddag men delegaterna började bekanta sig med varandra och diskutera olika frågor redan under måndagen, tisdagen och onsdagen. Den tyngre delen av kongressen var förlagd till fredag och lördag.

Man klagade på att de uppgifter av statistisk natur som de olika förbunden skickat in till INF skulle ha publicerats men eftersom Roger Viola har slutat fanns det ingen kapacitet att göra detta. Detta får bli en uppgift för Rogers efterträdare.

Flera förbund efterlyste en INF-guide i bokform. FNF tillsammans med flera franska organisationer har producerat en ny fransk naturistguide.

INF kommer att lansera en ny INF-webbplats inom kort. En testversion kunde demonstreras. INF har valt att betala någon för att utveckla webbplatsen i stället för att basera denna på vår nya Naturistportal.

Det diskuterades en hel del om utställningar och mässor där bl. a. INF skulle delta. Sådana mässbesökare bor vanligvis inte alltför långt bort från utställningen. Besökarna är troligtvis inte blivande medlemmar i våra föreningar – de kanske kommer som besökare på våra campingar. Det bör därför vara campingarna som svarar för sådan PR-kostnad.

Trots att Nederländerna (NFN) tyckte att det inte skulle behövas någon ny ”PR-officer” röstades med stor majoritet att en ersättare till Roger Viola skulle väljas. Men han/hon skulle syssla även med annat än PR:

Australien (AFN) tycker att INF sänder ut fel budskap när man måsta ha kläder på sig i vissa sammanhang. INF-kongresser på platser som Valalta och Koversada tvingar oss att ha kläder på ibland – inte bra!

En del tycker att det är för krångligt att skriva motioner. De skall vara på tre språk och inskickade före ett visst datum för att kunna behandlas. Man vill ha hjälp av INF.  

SNF:s motion om att tillåta det egna landets invånare bli medlemmar direkt i INF bifölls inte. Nu får vi ev. börja diskutera om vi skall ha direktmedlemmar i förbundet eller om vi skall rekommendera svenskar som inte vill vara föreningsmedlemmar att bli medlemmar i ett av de utländska förbunden - -.

Nederländerna (NFN) har gjort en stor utredning baserad på dem som är direktmedlemmar i NFN om vad man bör lägga mer energi på. Enligt denna utredning skall man fokusera mera på nakenrekreation än på naturism. Ett koncentrat av denna utredning kommer att finnas som komplement till denna artikel. NFN organiserar naturister och alla som ”konsumerar” nakenrekreation utan åtskillnad. De flesta av deras medlemmar är direktmedlemmar i NFN.

En motsats till detta visades av Canada (FQN-FCN) där Stéfane Deschênes beskrev sin camping där nakenhet är det normala i alla sammanhang vilket även gäller personalen. Stéfane visade även skyltar och informationsmaterial från Montalivet som har samma filosofi. Denna filosofi stöttas även av Australien (AFN).

De flesta förbunden hade skickat in rapporter om vad de gjort sedan senaste kongressen och beskrev tillståndet och vilka problem de hade etc. SNF:s rapport initierade av anledningen här ovan en omfattande diskussion om vad som avses med beteckningen naturist och när man kunde kalla sig naturist. Alla var eniga om att gästerna på Koversada inte var naturister - eventuellt kunde de kallas nudister eller nakenturister.

Av alla inskickade motioner utgjorde de nya stadgarna det som diskuterades mest. Stadgarna är helt omarbetade med hänvisning till att sätet för INF har flyttats till Liz i Schweiz. Stadgarna antogs med några sena ändringar. De nya INF-stadgarna finns tillgängliga på engelska under Naturistförbundet och Stadgar.

Storbritannien (BN) vill att det skall finnas en Verksamhetsplan som man kan besluta om på kongresserna och som skall följas upp med frekventa rapporter till förbunden. Denna motion antogs med stor majoritet.

Den censurering som Google, Apple, Microsoft men flera bedriver är skadlig för naturismen. Dessa bolag är amerikanska och har en inskränkt, pryd, amerikansk syn på vad nakenhet innebär. De stryper webbplatser som ev. kan innehålla något naket. Detta gör att våra webbplatser inte alltid kommer att vara åtkomliga i länder som USA, stora delar av Sydamerika, många länder i Asien och Afrika.

Det gör även att många operatörer inom Europa tillämpar sådan censur. Man försöker t. ex. nå Naturistportalen från ett ställe där det finns WiFi och finner att det inte går – vi är strypta!

Detta måste bekämpas men det kommer att vara svårt utan amerikansk hjälp. Det kommer att göras mycket för att åter få med ett amerikanskt förbund i INF men inte bara av denna orsak.

INF har utarbetat en ny INF-broschyr där referens till vår nya webbplats är fel för Norge och Sverige.

Nya Zeeland (NZNF) berättade att de fått ett pris för sin fina naturvård och dessutom ett ”Business Excellence Award”. Frankrike (FNF) rapporterade om hur de tänker satsa på miljö och naturvård.

I Storbritannien (BN) och på Irland (INA) har man bekymmer med att nakna människor blir arresterade och dömda för osedlighet även om de endast varit nakna i sin egen trädgård eller bara tagit ett dopp utan kläder. Man vill kunna erbjuda juridisk hjälp i sådana sammanhang och vill gärna se en EU-lagstiftning som kan förhindra sådana trakasserier från myndigheterna.

Sieglinde Ivo omvaldes som president på 2 år. Rolf Hostettler omvaldes som kassör på 2 år. Hervé Begeot valdes som president för juridiska kommittén på 2 år och Stéfane Deschênes valdes på två år för ”att arbeta för länderna utanför Europa”.

Allt som allt var det en trevlig och givande kongress men något rörig eftersom inte INF-presidenten klarade av att  fungera som en kraftfull mötesordförande!

Nästa INF-kongress kommer att bli utanför Dublin på Irland i augusti/september 2014.

Protokollet från INF-kongressen finns här nedan på engelska.

Eirik Isene

 

Broschyren är från Montalivet och förespråkar naturistisk klädsel - om så verkligen behövs! (mittfigurerna i den nedre bilden).