Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Presssemelding ONF 50 år

Pressemelding 5 mars 2013

Oslo naturistforening (ONF) fyller 50 år i år.

ONFs formål er å fremme muligheter for naturisme. Med naturisme forstås nakenhet i fellesskap – når dette er naturlig – uten skille mellom kjønnene. ONF legger vekt på naturismens sosiale og etiske side og skal arbeide for:

  • å skape gode og aktive naturistmiljøer ved å legge forholdene til rette for lek og sport, og arrangere møter med f.eks. foredrag osv.
  • å bedre mulighetene for naturisme på friluftsområder, bad og idrettsanlegg.
  • å gjøre naturismen kjent.

Østlandets naturistforening (senere Oslo naturistforening) ble stiftet 19.03.1963. Første år var medlemstallet ca. 55 og antallet forble under 100 frem til 70-tallet. I 1977 fikk ONF sin første kvinnelige leder. Om det var dette som var avgjørende for at ONF omsider fikk leie svømmehall av Oslo kommune, skal være usagt. Linderud bad ble etablert som møteplass for Oslo-naturistene. Her har det siden vært svømming og badstue hver tirsdag og lørdag fra september til mai helt fram til i dag.

I 1977 friga Oslo kommune en del av Huk på Bygdøy til fristrand for byens borgere etter søknad fra ONF. I dag er det i alt avsatt 3 steder i Oslo-området som disponeres av naturistene: Huk på Bygdøy, Langøyene - sydøstre del og Svartkulp øst for Sognsvann. Naturistene sørger selv for ro og orden på disse strendene i samarbeid med Oslo kommune. ONF arrangerer også medlemsmøter med foredrag, film, fester med dans og andre sosiale sammenkomster. I dag består foreningen av ca. 350 organiserte naturister og på en god sommerdag på Huk kan det være over 1000 besøkende.

Norsk naturistforbunds formålsparagraf sier at forbundet skal arbeide for å utbre kjennskapen til naturisme. Dette var ingen lett oppgave for en liten organisasjon, uten penger, og med et "budskap" som var nokså kontroversielt, iallfall for 40-50 år siden. I dag opplever vi at vi naturister er vel ansett og Oslo kommune skryter av vår innsats på Huk med raking av tang og rydding.

 

Utklipp fra Aftenposten 1977

 Jubileumsåret vil vi markere med mange aktiviteter:

  • Lørdag 16. mars. Linderud-jubileum. Påskebord. Vi innleder jubiléet med jubellunsj på Linderud bad.
  • Tirsdag 19. mars. Offentlig-jubileum. Spredning av budskapet i media. Intervju i dagspresse og i Østlandssendingen.
  • Søndag  26. mai. Svartkulp-jubileum. Løvsprett-piknik til Svartkulp med nistekurver til de fremmøtte.
  • Søndag 23. juni. Huk-jubileum. Sankthansaften med bål og grilling av pølser.
  • Lørdag 17. august.  Langøyene jubileum. Sommerfest med båttur til Langøyene med reker, loff, majones og sitron.
  • Fredag 25. oktober. Styrets jubelavslutning med spesielt innviterte til krabbefest på Ekeberghuset.

                                                                                                       

                      

For ytterlige opplysninger og kontakt for intervju og reportasjer, vennligst kontakt ONF på

e-post: onf@naturist.no eller på vår ubemannete mobil 900 31 983 (overvåkes sporadisk). Vi vil gjerne stille til reportasjer og kanskje kan det kombineres med våre utflukter i jubileumsåret. Besøk gjerne vår webside på www.naturist.no/onf/. Bildene må gjerne brukes med kilde Oslo naturistforening.

 

Bildet viser Ørnulf på vei ut i vannet på Huk en høstdag.

 

Småbildene viser fristrendene i Oslo-området.